Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011

Εγκαινιάστηκε η "Διαδικτυακή Πύλη της ΕΕ για τη Μετανάστευση"

Έτοιμη για «σερφάρισμα» είναι η «Διαδικτυακή Πύλη της ΕΕ για την Μετανάστευση» που εγκαινίασε σήμερα η Κομισιόν. Πρόκειται για έναν νέο ιστότοπο όπου θα παρέχονται χρήσιμες και πρακτικές πληροφορίες για τους υπηκόους τρίτων χωρών που θα ήθελαν να εγκατασταθούν στην ΕΕ, καθώς επίσης και όσους μετανάστες βρίσκονται ήδη στην ΕΕ και θα ήθελαν να μετεγκατασταθούν σε κάποιο άλλο κράτος μέλος.

Η Διαδικτυακή Πύλη για την Μετανάστευση της ΕΕ (ec.europa.eu/immigration) αποτελεί την πρώτη πηγή αποτελεί την πρώτη πηγή επίκαιρων και πρακτικών πληροφοριών για τις διαδικασίες και τις πολιτικές της ΕΕ και των κρατών-μελών σχετικά με τη μετανάστευση, δίνοντας την δυνατότητα σε όσους επιθυμούν, εργαζόμενοι, ερευνητές, σπουδαστές ή άτομα τα οποία επιθυμούν να επανενωθούν με τις οικογένειές τους, να βρούν πληροφορίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους σχετικά με το συγκεκριμένο κράτος –μέλος στο οποίο επιθυμούν να εγκατασταθούν.

Ο ιστότοπος περιλαμβάνει επίσης απευθείας συνδέσμους με τους δικτυακούς τόπους των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη μετανάστευση. Ωστόσο, οι χρήστες θα μπορούν επίσης να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα τους, τους τρόπους νόμιμης εισόδου στην ΕΕ αλλά και τους κινδύνους που συνεπάγεται η παράνομη μετανάστευση, όπως για παράδειγμα η εμπορία ανθρώπων ή λαθραία μεταφορά μεταναστών.

Τέλος, οι μετανάστες αλλά και όσοι επιθυμούν να μεταναστεύσουν θα μπορούν να «προμηθευτούν» από τη Διαδικτυακή Πύλης της ΕΕ για την Μετανάστευση έναν εκτενή κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων που μπορούν να τους φανούν ιδιαιτέρως χρήσιμοι.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου